โรงงานน้ำปลาปราณี
ผู้ผลิตน้ำปลาแท้เกรดคุณภาพมาอย่างยาวนาน โดยใช้เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีการเก็บรักษาวัตถุดิบที่มีความสดใหม่, มีการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการผลิตอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนจัดส่งให้แก่ลูกค้า นอกจากการผลิตน้ำปลา โรงงานยังเป็นผู้ผลิตสินค้าเกลือทะเลที่มีคุณภาพสูง อย่างเช่น เกลือสมุทร, ดอกเกลือ, เกลือทะเล, เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน, เกลือใส่สระว่ายน้ำ และเกลือทะเลที่ใช้ในการบริการสปาและดูแลสุขภาพ โรงงานมุ่งมั่นที่จะให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากลูกค้า โดยตลอดเวลาพวกเราจะพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพต่อไป