Pranee Fish Sauce Factory

This is Pranee Fish Sauce Factory

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงงานน้ำปลาปราณี ผู้ผลิตน้ำปลาแท้เกรดคุณภาพมาอย่างยาวนาน มีการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีการเก็บรักษาวัตถุดิบที่มีความสดใหม่, มีการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการผลิตอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนจัดส่งให้แก่ลูกค้า